Christine Hennes Stammbaum

Bron: Geburtsurkunde

Omschrijving

Soort: Waarde
Titel Geburtsurkunde
Afkorting
Autoriteit
Auteur
Plaats
Publicatie
Referentienummer
Referentietype

Invoer met deze bron

Gebeurtenissen
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Huwelijk
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Doopsel
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Huwelijk
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Huwelijk
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Overlijden
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Huwelijk
Doopsel
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Huwelijk
Doopsel
Geboorte
Huwelijk
Overlijden
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Huwelijk
Overlijden
Doopsel
Overlijden
Doopsel
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Huwelijk
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Huwelijk
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Overlijden
Overlijden
Huwelijk
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Overlijden
Doopsel
Huwelijk
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Overlijden
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Huwelijk
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Overlijden
Doopsel
Huwelijk
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Huwelijk
Overlijden
Huwelijk
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Doopsel
Huwelijk
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Overlijden
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Huwelijk
Doopsel
Doopsel
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Doopsel
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Huwelijk
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Overlijden
Doopsel
Overlijden
Doopsel
Doopsel
Huwelijk
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Huwelijk
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Huwelijk
Geboorte
Doopsel
Huwelijk
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Huwelijk
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Huwelijk
Doopsel
Huwelijk
Overlijden
Overlijden
Doopsel
Huwelijk
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Huwelijk
Overlijden
Doopsel
Overlijden
Overlijden
Huwelijk
Geboorte
Overlijden
Doopsel
Doopsel
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Doopsel
Doopsel
Huwelijk
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Overlijden
Doopsel
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Huwelijk
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Overlijden
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Doopsel
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Geboorte
Doopsel
Overlijden
Huwelijk
Overlijden
Overlijden
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Huwelijk
Geboorte
Geboorte
Geboorte
Overlijden
Doopsel
Doopsel
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Doopsel
Geboorte
Geboorte
Overlijden
Geboorte
Doopsel
Doopsel
Overlijden
Overlijden
Huwelijk
Geboorte
Huwelijk
Geboorte
Doopsel
Overlijden